لیست هتل های مشهد

برای مشاهده اطلاعات و عکس هتل ها

 کلیک کنید

 

ردیفنام هتلسال تاسیسدرجه هتل1 هتل اترک 1358 4 2 هتل آفاق 1389 2 3 هتل آراد  1384 1 4 هتل آتی 1388 2 5 هتل احرار 1388 1 6 هتل ادریس 1385 2 7 هتل ارس 1383 3 8 هتل ارم 1371 2 9 هتل استقلال 1365 1 10 هتل اشراق 1389 3 11 هتل اطلس 1356 3 12 هتل اعیان 1380 3 13 هتل الغدیر 1373 3 14 هتل امیر 1346 2 15 هتل امیرکبیر 1378 2 16 هتل امینیان 1374 2 17 هتل ایران 1348 4 18 هتل آبان 1387 4 19 هتل آپادانا 1351 3 20 هتل آذربایجان 1357 1 21 هتل آریا 1377 2 22 هتل آزادی 1364 3 23 هتل آسیا 1367 3 24 هتل آفریقا 1378 2 25 هتل باختر 1387 3 26 هتل بستان 1354 2 27 هتل بهارستان 1385 3 28 هتل پارس 1383 5 29 هتل پارس قدیم 1389 1 30 هتل پارسا  1386 2 31 هتل پارسه 1386 1 32 هتل پارسیان 1384 3 33 هتل پارمیدا 1388 3 34 هتل پاسارگاد 1384 1 35 هتل پانیذ  1383 1 36 هتل پردیس 1374 3 37 هتل پردیسان 1375 5

/ 0 نظر / 21 بازدید